Warunki i zasady

Niniejsza polityka prywatności określa zasady jak korzystać i chronić wszelkie informacje, które użytkownik zdecydował się udostępnić podczas korzystania z niniejszej strony internetowej. Z uwagi na fakt, że cenimy naszych użytkowników, mamy obowiązek chronić ich prywatność. Strona internetowa gromadzi dane osobowe, które użytkownicy zdecydowali się nam udostępnić, jak imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres e-mail. Ponadto strona internetowa gromadzi informacje związane z używaniem strony, np. z jakiego adresu IP wywołano stronę internetową.

Strona internetowa nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie udziela leasingu żadnych informacji o działalności użytkownika strony ani informacji od nich gromadzonych żadnym osobom trzecim Strona internetowa ujawni informacje, jeśli zostaną one zażądane na podstawie obowiązującego prawa lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

(a) spełnić wymogi procesu sądowego,
b) chronić i bronić praw lub własności strony internetowej,
c) działać w nagłych okolicznościach w celu ochrony użytkownika strony internetowej.
Użytkownik rozumie i potwierdza, że firma CEAT zabrania przesyłania wszelkiego spamu, łańcuszków, reklam lub podobnych wiadomości.

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisane na twardym dysku komputera przez serwer strony internetowej, które śledzą, zapisują i przechowują informacje o działania i użytkowaniu strony internetowej. To umożliwia stronie internetowej, poprzez serwer, zapewniać użytkownikom dostosowane działania dla tej strony internetowej.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na używanie i zapisywanie plików cookie z tej strony internetowej na twardym dysku komputera, zaleca się, aby użytkownik podjął niezbędne kroki w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki internetowej, aby zablokować wszystkie pliki cookie z tej strony. Inne pliki cookie mogą być zapisywane na twardym dysku komputera przez dostawców zewnętrznych, gdy ta strona internetowa wykorzystuje linki sponsorowane lub reklamy. Takie pliki cookie są używane do przekształcania i śledzenia i zwykle wygasają po 30 dniach, chociaż niektóre mogą być obecne dłużej. Nie są przechowywane, zapisywane ani gromadzone żadne dane osobowe.

Proszę zwrócić uwagę:  Jeśli użytkownik nadal używa tę stronę internetową beż zmiany ustawień przeglądarki internetowej, przyjmuje się, że oznacza to domniemaną zgodę na otrzymywanie wszystkich plików cookie na tej stronie.

Strona internetowa wykorzystuje „pliki cookie” w następujących formatach:

  1. Pliki cookie sesji: Istnieją tymczasowe pliki cookie, które istnieją tylko w czasie dostępu do strony internetowej (lub bardziej dokładnie do chwili zamknięcia przeglądarki internetowej po wejściu na stronę). Pliki cookie sesji pomagają stronie internetowej zapamiętać, co wybrał użytkownik na poprzedniej stronie, dzięki czemu unika się ponownego wprowadzania informacji i poprawia działanie w czasie używania strony. Te pliki cookie nie zawierają danych osobowych i nie mogą być używane do identyfikowania użytkownika.
  2. Trwałe pliki cookie: to pliki, które pozostają na urządzeniu po odwiedzeniu naszej strony internetowej. Trwałe pliki cookie pomagają nam identyfikować użytkownika jako niepowtarzalnego odwiedzającego.

Co gromadzimy:

Możemy gromadzić następujące informacje, które użytkownik zdecydował się udostępnić (wg własnego uznania):

  1. imię i nazwisko i dane kontaktowe zwierające adres e-mail;
  2. informacje demograficzne, takie jak miasto zamieszkania, kod pocztowy;
  3. inne informacje przypisane do klientów lub wszelkich ofert.

Co robimy ze zgromadzonymi informacjami:

Te informacje są potrzebne, aby zrozumieć potrzeby użytkownika i aby zapewnić lepszą usługę, a w szczególności z następujących powodów:

  1. prowadzenia wewnętrznej dokumentacji i użytkowania wewnątrz organizacji niezależnie od granic terytorialnych.
  2. Możemy wykorzystywać informacje, aby ulepszać nasze produkty i usługi.
  3. Możemy okresowo wysyłać wiadomości promocyjne na temat nowych produktów, specjalnych ofert lub inne informacje, które uważamy, że mogą być interesujące, korzystając z udostępnionego adresu e-mail.
  4. Od czasu do czasu możemy także używać danych użytkownika do kontaktu w celu przeprowadzenia badań rynkowych. Możemy kontaktować się z użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub poczty.

Proszę zwrócić uwagę: Kontynuując korzystanie ze strony internetowej, przyjmuje się, że użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie połączeń/komunikacji od firmy CEAT, nawet jeśli numer jest zarejestrowany jako zastrzeżony.

Strona internetowa może w dowolnej chwili zaktualizować niniejszą politykę prywatności i użytkownik jest zobowiązany do okresowego sprawdzania jej treści.

W żaden inny sposób nie ujawniamy danych osobowych, chyba że wymaga tego prawo, przepisy lokalne i siły porządkowe. Mile widziana jest informacja zwrotna i komentarze na temat strony internetowej lub o naszych produktach. Jeśli firma CEAT połączy się, nabędzie lub zostanie sprzedana innej firmie lub przejdzie w stan upadłości, możemy udostępnić rejestr plików, haseł i adresów e-mail naszym partnerom biznesowym. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie przesyłał do ani z tej strony internetowej żadnych materiałów niezgodnych z prawem, obraźliwych, nieprzyzwoitych, podburzających ani pornograficznych lub innych materiałów, które mogą prowadzić do jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnej bądź karnej. Użytkownik nie będzie także próbował pobierać próbek, skanować ani testować materiałów wrażliwych strony internetowej, systemowych ani sieciowych, ani nie będzie łamać zabezpieczeń lub środków autoryzacji bez odpowiedniego upoważnienia.

Brak gwarancji

Użytkownik potwierdza, że jest w pełni odpowiedzialny na wszelkie skutki wynikające z używania niniejszej strony internetowej. Nie gwarantujemy jakości, dokładności, kompletności ani aktualności informacji przesłanych na stronę internetową. Pomimo podejmowania wszelkich starań w celu sprawdzenia informacji, strona internetowa może zawierać błędy, a w szczególności błędy typograficzne, statystyczne i inne, i nie należy zakładać, że nie zawiera błędów. Nie ograniczając ogólnego charakteru zdania poprzedniego, nie odpowiadamy za żadne bezpośrednie, pośrednie, specjalne, incydentalne lub wynikowe szkody ani żadne inne szkody spowodowane w dowolny sposób, powstałe w wyniku lub w połączeniu z używaniem strony internetowej bądź na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej, łącznie z brakiem możliwości użytkowania, utratą danych, obrażeniami ciała lub innymi stratami osobistymi lub finansowymi.

Strony internetowe, zawartość, produkty i usługi osób trzecich

Strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Linki do innych stron i odnośniki do produktów i usług oferowanych przez osoby trzecie dostarczane są wyłącznie w celu zapewnienia wygody i nie stanowią poparcia, rozpoznania lub zatwierdzenie przez nas. Strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub odpowiednią treść zawartą na stronach osób trzecich. Dostarczają linki do innych stron, niniejsza strona internetowa nie działa jako jednostka publikująca lub ujawniająca materiały zawarte na stronach osób trzecich i nie zamierza kontrolować ich zawartości, prowadzić jakiejkolwiek kontroli edytorskiej ani wspierać żadnych widoków pobranych z takich stron. Ponieważ nie mamy żadnej kontroli ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te strony internetowe, nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za ich używanie, co użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na własną odpowiedzialność. Ponadto link do innej strony nie może być odbierany w taki sposób, aby dawał do zrozumienia, że niniejsza strona internetowa jest powiązana z lub posiada prawną autoryzację na użytkowanie znaków towarowych, nazw handlowych, logo ani symboli praw autorskich, które mogą być odzwierciedlone w linku lub opisie linku do innych stron.

Kanały RSS

Niniejsza strona internetowa może używać kanały RSS z innych stron. Strona internetowa odnosi się tylko do kanałów RSS stworzonych do ogólnego użytku. Jednakże jeśli użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości na temat jednego lub większej ilości kanałów RSS, może napisać do nas na poniższy adres e-mail: customercare@ceat.com, aby możliwe było podjęcie odpowiednich działań przez nasze kolegium redakcyjne.

Reklamy

Niniejsza strona internetowa może wyświetlać reklamy innych powiązanych produktów i usług. Strona internetowa nie poleca ani nie popiera produktów lub usług żadnej innej firmy wymienionej na stronie internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia lub oświadczenia wydane przez reklamodawców lub sponsorów.

Zgłoszenia

Podejmiemy wszelkie niezbędne wysiłki, aby zabezpieczyć prywatność informacji zawartych na stronie internetowej i nie będziemy przestrzegali zapisów polityki prywatności podczas używania tych informacji. W żadnym wypadku wspomniane informacje nie wywołują żadnych zobowiązań powierniczych na użytkowniku ani nie powodują żadnej odpowiedzialności użytkownika w przypadku, gdy takie informacje zostaną przypadkowo ujawnione lub uzyska do nich dostęp osoba trzecia bez naszej zgody.

W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TĘ STRONĘ INTERNETOWĄ ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE SZKODY ZA UŻYWANIE NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB INNE STRONY POŁĄCZONE HIPERLINKAMI. WSZYSTKIE INFORMACJE SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” (ANG. „AS IS”). NIE UDZIELAMY OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ.

Aby uzyskać dalsze szczegółowe informacje/informacje zwrotne, można skontaktować się na customercare@ceat.com.

Copyright @2017 CEAT Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone RPG Entreprise.